SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO - štipendium na univerzity Oxford a Cambridge

Grantová výzva Nadácie Alto pre slovenských študentov, ktorí sa uchádzajú o štúdium magisterského stupňa na univerzitách v Oxforde a Cambridgi (Spojené kráľovstvo) v odboroch STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Maximálna podpora pre jedného študenta je 10 000 EUR. Uzávierka: 31. máj 2023. Viac informácií o štipendiu a podávaní žiadostí: https://www.nadaciaalto.sk/grantovy-program/.