SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO - štipendium na univerzity v Oxforde a Cambridge

Nadácia Alto podporí slovenských študentov študujúcich na univerzitách v Oxforde a Cambridge.Do grantového programu sa môžu prihlásiť fyzické osoby, občania Slovenskej republiky, ktorí sa uchádzajú o štúdium na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia na univerzitách Oxford a Cambridge v študijných odboroch STEM (Science, technology, engineering, mathematics). Viac informácií o štipendijnom programe: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=782