Ponuka štipendijných pobytov na Taiwane - Taiwan-Europe Connectivity Scholarships

V rámci štipendijného programu Taiwan-Europe Connectivity Scholarships programme sa študenti slovenských vysokých škôl môžu uchádzať o štipendijné pobyty na vysokoškolských inštitúciách na Taiwane. 

4 univerzity na Taiwane sú k dispozícii pre výmenné pobyty slovenských študentov:

  1. National Cheng Kung University (NCKU):
  • má spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a s Univerzitou Komenského v Bratislave
  • webová stránka NCKU: https://www.ncku.edu.tw/
  • aktuálne poskytuje kurzy v oblasti polovodičov na “Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing
  1. National Sun Yat-sen University (NSYSU):
  • má spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a s Univerzitou Komenského v Bratislave
  • webová stránka NSYSU: https://www.nsysu.edu.tw/?Lang=en
  1. National Cheng-chi University (NCCU):
  1. National Taipei University of Technology (NTUT):

 

S horeuvedených univerzít na Taiwane ponúka National Cheng Kung University (NCKU) možnosť štúdia polovodičov a uvíta študentov zo Slovenska v rámci výmenných študijných pobytov pre študentov.

Slovenské univerzity, ktoré by mali záujem o spoluprácu a o využitie programu Taiwan-Europe Connectivity Scholarships pre svojich študentov musia najprv nadviazať spoluprácu s jednou z univerzít uvedených vyššie.

Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke Taipejskej reprezentatívnej kancelárie v Bratislave: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/3084.html.

Kontaktnou osobou v Taipejskej reprezentatívnej kancelárii v Bratislave je: Pani Zoya WANG, hcwang@mofa.gov.tw, Tel:+421-5825-3217