Štipendium Ženevskej univerzity a OSN na magisterské štúdium MEIG (Master of Advanced Studies / European and International Governance)

Ženevská univerzita v spolupráci s Kanceláriou OSN v Ženeve ponúka štipendium na magisterské štúdium MEIG (Master of Advanced Studies  / European and International Governance)

Tento magisterský program kombinuje štúdium na Ženevskej univerzite s expertízou prednášateľov z praxe, ktorí  pôsobia v medzinárodných inštitúciách v Ženeve a Bruseli. Program je vhodný pre študentov, ktorí majú záujem o prácu v štátnej správe ako aj pre profesionálov pracujúcich už v tejto oblasti. Štúdium trvá 10 mesiacov od septembra do júla, vyučovacím jazykom je angličtina.

Cieľom tohto programu je pripraviť účastníkov v oblasti správy vecí verejných v činnostiach užitočných na obsadenie pozícií vo verejnom alebo súkromnom sektore a naštartovať ich kariéru budúcich lídrov vo svojich krajinách.

Záujemcovia o štúdium môžu požiadať o štipendium.

Viac informácií o programe a postupe podávania prihlášok na štúdium a žiadostí o štipendium je k dispozícii na webovej stránke program MEIG (www.meig.ch).