Vyber sa do sveta! Štipendiá na štúdium, výskum a letné jazykové kurzy v 22 krajinách sveta? To sú Akademické mobility! Pozrite si, aké sú možnosti!

Akademické mobility sú štipendiá, ktoré vznikli na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd medzi Slovenskom a rôznymi krajinami Európy a celého sveta. Okrem toho medzi nimi nájdete aj štipendiá na základe ponúk niektorých zahraničných vlád. Čo majú tieto štipendiá spoločné? Administrujeme ich my v SAIA, n. o. a žiadosť si podávate jednoducho cez náš systém. To znamená výhodu pre vás, keďže máte všetko v slovenčine a pracovníci SAIA sú vám vždy k dispozícii.

Študenti, doktorandi, VŠ učitelia a výskumníci sa vďaka nim môžu hlásiť na:

  • ŠTUDIJNÉ POBYTY A AJ CELÉ ŠTÚDIUM

  • VÝSKUMNÉ A PREDNÁŠKOVÉ POBYTY

  • LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY

 

Uzávierka pre podávanie žiadostí do všetkých doleuvedených krajín býva spravidla v novembri, do Kórejskej republiky spravidla vo februári a do Japonska spravidla v máji.

 

V nasledovnej tabuľke nájdete prehľad všetkých krajín a štipendijných ponúk v abecednom poradí:

 

Belgicko

 

Belgicko - letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry

Belgicko - letná stáž didaktiky francúzskeho jazyka 

Belgicko - letná stáž francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov 

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Belgicka.

Bulharsko

Bulharsko - 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Bulharsko - 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt

Bulharsko - letný kurz bulharského jazyka

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Bulharska.

Česko

Česko - študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 - 10 mesiacov)

Česko - študijný pobyt pre doktorandov (3 - 10 mesiacov)

Česko - letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)

Česko - prednáškový a výskumný povyt (1 - 14 dní)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Česka.

Čína

Čína - ročný študijný pobyt

Čína - ročný výskumný pobyt

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Číny.

Egypt

Egypt - 3- až 5-mesačný študijný pobyt

Egypt - 3- až 5- mesačný výskumný pobyt

Egypt - krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)

Egypt - 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt

Egypt - kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Egypta.

Grécko

Grécko - 5- až 10-mesačný výskumný pobyt

Grécko - letný kurz modernej gréčtiny

Grécko - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Grécka.

Chorvátsko

Chorvátsko - semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)

Chorvátsko - študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)

Chorvátsko - letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole

Chorvátsko - prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Chorvátska.

India

India - ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre

India - odborný kurz v rámci Programu ITEC (minimálne 2 týždne)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Indie.

Izrael

Izrael - 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Izrael - letný kurz modernej hebrejčiny

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Izraelu.

Japonsko

Japonsko - výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium

Japonsko - celé bakalárske štúdium (5 rokov)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Japonska.

Kazachstan

Kazachstan - 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Kazachstan - 3- až 10-mesačný výskumný pobyt

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Kazachstanu.

Kórea

Kórejská republika - celé magisterské alebo doktorandské štúdium

Kórejská republika - výskumný pobyt - štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Južnej Kórey.

Maďarsko

Maďarsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Maďarsko - 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt

Maďarsko - 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt

Maďarsko - 1- až 3-mesačný výskumný pobyt

Maďarsko - letné jazykové kurzy (2 - 4 týždne)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Maďarska.

Moldavsko

Moldavsko - 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt

Moldavsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Moldavska.

Poľsko

Poľsko - semestrálny študijný pobyt – polonistika

Poľsko - semestrálny študijný pobyt – iné odbory

Poľsko - 1- až 3-mesačný výskumný pobyt

Poľsko - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

Poľsko - letný kurz poľského jazyka  (3 až 4 týždne)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Poľska.

Rakúsko

Do Rakúska sú štipendiá poskytované pod záštitou programu Akcia Rakúsko-Slovensko.

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Rakúska.

Rumunsko

Rumunsko - 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Rumunsko - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt

Rumunsko - letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Rumunska.

Macedónsko

Severné Macedónsko - študijný/výskumný pobyt (3 - 10 mesiacov)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Severného Macedónska.

Slovinsko

Slovinsko - 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Slovinsko - letná škola a seminár slovinského jazyka

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Slovinska.

Srbsko

Srbsko - 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt

Srbsko - letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry

Srbsko - prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Srbska.

Švajčiarsko

Švajčiarsko - študijný pobyt pre umelcov/študentov umeleckého zamerania

Švajčiarsko - štipendium na doktorandské štúdium (12 až 36 mesiacov)

Švajčiarsko - štipendium na výskumný pobyt (max. 12 mesiacov)

Švajčiarsko - štipendium pre postdoktorandov (max. 12 mesiacov)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Švajčiarska.

Ukrajina

 

Ukrajina - 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Ukrajina - 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

Ukrajina - seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)

Všetky štipendiá, s ktorými môžete vycestovať do Ukrajiny.

AKO SA PRIHLÁSIŤ NA ŠTIPENDIJNÝ POBYT?

Keď si kliknete na konkrétnu štipendijnú ponuku, vždy 2 mesiace pred termínom podávania žiadosti nájdete v sekcii PODÁVANIE ŽIADOSTI ikonku "PODAJ ŽIADOSŤ".

V štipendijnej ponuke zároveň nájdete informácie o všetkých potrebných prílohách a materiáloch, ktoré odovzdávate spolu so žiadosťou.

Prajeme veľa šťastia!

 

 

OSTATNÉ ŠTIPENDIJNÉ PROGRAMY

Národný štipendijný program SR

Štipendijný program na študijné/výskuné pobyty, s ktorým môžete vycestovať kamkoľvek do sveta.

Uzávierky: 30. apríl a 31. október

Na našej stránke pre NŠP nájdete všetko, čo potrebujete o týchto štipendiách vedieť.

CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá poskytuje  štipendijné programy do 14 krajín strednej a juhovýchodnej Európy.

Uzávierky: 15. jún a 31. október pre sieťových uchádzačov a 30. november pre freemoverov

Na stránke CEEPUS nájdete všetky dôležité informácie.

 

Databáza štipendií a grantov SAIA

V našej Databáze nájdeš okrem uvedených štipendií viac ako 200 štipendijných ponúk do celého sveta!