TALIANSKO - Štipendium na „Master in Performing Arts and Management“

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o štipendiách talianskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce, o ktoré sa môžu uchádzať záujemci o „Master in Performing Arts and Management“ - možnosť uchádzať sa o jedno z deviatich 6-mesačných štipendií, pričom začiatok štipendijného pobytu je stanovený na 1. januára 2022 a štipendium je poskytované vo výške 900 eur/mesiac.

Prihlášky môžu uchádzači z krajín EÚ podávať do 1. októbra 2021 prostredníctvom stránky:

https://www.accademialascala.it/en/management-courses/master-performing-arts/