TURECKO - Štipendiá tureckej vlády

V rámci štipendijného programu Türkiye Burslari (Štipendium tureckej vlády) je možné získať štipendium na celé štúdium v Turecku.

Štipendiá na celé bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium sú určené záujemcom zo všetkých krajín sveta. Systém na podávanie žiadostí sa otvára 10. januára. Uchádzač o bakalárske štúdium musí mať menej ako 21 rokov, o magisterské menej ako 30 rokov a doktorandské štúdium menej ako 35 rokov. Súčasťou štipendia je ročný kurz tureckého jazyka.

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 20. február 2024

Bližšie informácie na stránke programu: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/ alebo v informačnej brožúre: https://tbbsweb.azureedge.net/tbbsweb/Page/About/medyatanitim/brochure/English.pdf