USA - Program FLEX 2024/25 - štipendijný program na ročný pobyt na strednej škole

FutureLeadersExchange Program (FLEX) je ročný štipendijný program pre stredoškolákov z 20 európskych a ázijských krajín, je plne financovaný vládou USA a spravovaný Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti (ECA) amerického Ministerstva zahraničných vecí Cieľom programu je poskytnúť študentom stredných škôl možnosť stráviť rok v americkej hosťovskej rodine a študovať na americkej strednej škole.

Oprávnený žiadateľ musí:

Spĺňať vekové kritérium (nar. 15.7.2006-15.7.2009)
Mať študijný priemer "dobrý" alebo lepší
Ovládať anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
Splniť požiadavky na vízovú spôsobilosť v USA ( za posledných 5 rokov strávil v USA menej ako 90 dní)
Mať slovenské občianstvo
V čase podania prihlášky byť študentom 1. alebo 2. ročníka strednej školy alebo ekvivalent (vrátane 3. ročníka v prípade 5-ročných bilingválnych gymnázií

Podrobné informácie na Amerocan Councils for International Education Slovakia

Prihášku nájdete na https://ais.americancouncils.org/cgi-bin/WebObjects/AIR.woa/wa/login?brand=flex