Podujatia

Štipendiá DAAD na letné jazykové kurzy a magisterské štúdium
Videozáznam a podkladové materiály k webináru zo dňa 28. októbra 2021

Mysli bez hraníc - o štipendiách NŠP do celého sveta
Videozáznam z webinára zo dňa 27.9.2021

Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
Videozáznam a podkladové materiály k webináru zo dňa 11.10.2021

Rusko: štipendiá na štúdium a výskum
Videozáznam z webinára zo dňa 20.10.2021

Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendiá a projekty
Videozáznam z webinára zo dňa 22.9.2021

Zahraničné virtuálne vzdelávacie veľtrhy
september – december 2021

Archív