SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendiá a projekty"

20. septembra 2022 (utorok) o 14:00 hod.

Link na pripojenie: https://bit.ly/3TJl51H

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá Akcie R-SR pre študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
Projekty Akcie R-SR

Tešíme sa na vašu účasť!