SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"14+ krajín strednej a juhovýchodnej Európy - Štipendiá CEEPUS"

28. apríla 2022 (štvrtok) o 14:00 hod.

Podujatie je určené pre študentov VŠ, doktorandov a VŠ učiteľov

Link na pripojenie: https://bit.ly/3jfQ3xl

 

Program webinára:

SAIA, n. o. (webová stránka, databáza štipendií a grantov, programy SAIA) 
Štipendiá CEEPUS 
Systém na podávanie žiadostí
Dokumenty k žiadosti  
Ďalšie štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy

Tešíme sa na vašu účasť!