V dňoch od 28. septembra do 1. októbra 2021 sa uskutoční virtuálna konferencia a veľtrh Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE). Tohtoročná téma výročnej konferencie „Bolder. Braver. Go.“ je výzvou na prijatie odvážnych nápadov, ktoré povedú k hmatateľným činom v oblasti internacionalizácie vysokého školstva a téma je zároveň i pripomenutím toho, že nastal čas na zmenu. Cieľom konferencie je podporiť vytváranie a udržiavanie partnerstiev v oblasti medzinárodného vzdelávania i počas týchto náročnejších časov spôsobených celosvetovou pandémiou. V priebehu štvordňového podujatia môžete očakávať vysoko kvalitný obsah, inšpiratívnych rečníkov a mnoho príležitostí na zdieľanie skúseností.

Podrobnosti o programe nájdete na: https://www.eaie.org/exchange-2021/programme/schedule.html

Sprievodným podujatím ku konferencii je aj výstava, na ktorej sa svojim partnerom a potenciálnym partnerom prostredníctvom svojich virtuálnych stánkov prezentujú nielen vysoké školy z rôznych krajín sveta, ale aj národné a nadnárodné inštitúcie z oblasti internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania. SAIA, n. o. bude mať tento rok v rámci virtuálnej výstavy stánok s názvom "Study & Research in Slovakia" a v rámci propagácie slovenského vysokého školstva budú subvystavovateľmi v slovenskom virtuálnom stánku nasledujúce slovenské univerzity: Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Registrovať sa na konferenciu je možné na stránke: https://www.eaie.org/exchange-2021/fees-payment.html