SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendiá a projekty"

22. septembra 2021 (streda) o 14:00 hod.

Link na pripojenie: https://bit.ly/2YAC8eo 

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá Akcie R-SR pre študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
Projekty Akcie R-SR

Tešíme sa na vašu účasť!