SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"BENELUX a Škandinávia - Štipendiá na štúdium, výskum a kurzy"

24. mája 2022 (utorok) o 14:00 hod.

Link na pripojenie: https://bit.ly/3wjbbsW

Link na FB udalosť: https://www.facebook.com/events/745189033158633

 

Program webinára:

Programy SAIA, štúdium a výskum v zahraničí

Štipendiá v rámci medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Štipendiá NŠP pre študentov, doktorandov a postdoktorandov (Národný štipendijný program SR)

 

Tešíme sa na vašu účasť!