SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"CEEPUS - Štipendiá do strednej a juhovýchodnej Európy"

10. novembra 2021 (streda) o 14:00 hod.

Podujatie je určené pre študentov VŠ, doktorandov a VŠ učiteľov

Link na pripojenie: https://bit.ly/3mDKk7g 

 

Program webinára:

SAIA, n. o. (webová stránka, databáza štipendií a grantovprogramy SAIA
Štipendiá CEEPUS 
Systém na podávanie žiadostí
Dokumenty k žiadosti  
Ďalšie štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy


Tešíme sa na vašu účasť!