Celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (EUI) - WEBINÁR

Európsky univerzitný inštitút vo Florencii (EUI) pozýva záujemcov o celé doktorandské štúdium na webinár, ktorý bude venovaný otázkam týkajúcich sa štúdia a študentského života na Európskom univerzitnom inštitúte.

Webinár sa uskutoční on-line prostredníctvom platformy Zoom dňa 13. októbra 2021 od 15.00 hod. do 16.00 hod. (CET).

Sprevádzať a odpovedať na otázky budú výskumníčka Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii v oblasti práva a štipendistka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Slovenka Alexandra Dubová a absolvent Európskeho univerzitného inštitútu dr. Pavel Szobi.

Jazykom webinára bude slovenčina. 

Na webinár je potrebná registrácia. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať  na webovej stránke Európskeho univerzitného inštitútu: PhD Information Session and Q&A: Slovakia • European University Institute (eui.eu).

Slovenská republika, ako členská krajina Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu, ponúka ročne jedno štipendium na celé 4-ročné doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte. Štipendium počas prvých troch rokov štúdia poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, počas štvrtého roka štúdia je štipendium hradené Európskym univerzitným inštitútom (EUI).

Štipendium je určené na doktorandské štúdium v rámci štyroch oddelení EUI:

  • ekonómia,
  • história a civilizácia,
  • právo,
  • politické a spoločenské vedy.

Aktuálna výzva pre podávanie prihlášok na štipendium bude spustená 1. novembra 2021.

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke Európskeho univerzitného inštitútu: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

Uzávierka podávania žiadostí o štipendium je: 31. január 2022

Informácie o minuloročnej výzve sú uvedené na webovej stránke MŠVVaŠ SR: minedu https://www.minedu.sk/msvvas-sr-ponuka-jedno-stipendium-na-doktorandske-studium-na-europskom-univerzitnom-institute-vo-florencii-na-akademicky-rok-20212022/.