Cesta do fantÁZIE - Štipendiá do Japonska, J. Kórey, Indie, Číny a ďalej!

Popusti uzdu svojej fantÁZIE a dovoľ si snívať o štúdiu či výskume v krajinách ÁZIE! Pretože so štipendiom SAIA, n. o. si môžeš tento sen premeniť na realitu! Ako na to sa dozvieš vo videozázname WEBINÁRA za dňa 21. apríla 2022 na YouTube kanáli SAIA Slovakia: https://youtu.be/Rr89n5S4t38 

Program webinára:

Programy SAIA, štúdium a výskum v zahraničí
Štipendiá do krajín Ázie v rámci medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
Štipendiá NŠP (Národného štipendijného programu SR)