SAIA, n. o. vás pozýva na

"DVERE DO SVETA OTVORENÉ - Online Deň otvorených dverí SAIA"

21. februára 2023 (utorok) od 10:00 do 15:00 hod.

Podujatie je určené pre všetkých, ktorí by sa radi dozvedeli viac o štipendiách a grantoch pre štúdium či výskum v zahraničí.

Link na pripojenie: https://bit.ly/3K530c6 

Program:

10:00 - 11:00 - Štipendijné programy SAIA (Akademické mobility, Akcia Rakúsko-Slovensko, CEEPUS, NŠP, EURAXESS)
11:00 - 11:30 - Diskusia so štipendistami
11:30 - 12:00 - Ako napísať kvalitnú žiadosť o štipendium? (motivácia, odborný program, akceptačný list, odporúčania...)

***
13:00 - 14:00 - Štipendijné programy SAIA (Akademické mobility, Akcia Rakúsko-Slovensko, CEEPUS, NŠP, EURAXESS)
14:00 - 14:30 - Diskusia so štipendistami
14:30 - 15:00 - Ako napísať kvalitnú žiadosť o štipendium? (motivácia, odborný program, akceptačný list, odporúčania...)

Tešíme sa na vašu účasť!