SAIA, n. o. vás pozýva na virtuálny Deň otvorených dverí

"Dvere do sveta otvorené!"

28. septembra 2022 (streda) od 9:30 do 14:00 hod.

Podujatie je určené pre všetkých, ktorí by sa radi dozvedeli viac o štipendiách a grantoch na štúdium či výskum v zahraničí.

Link na pripojenie: https://us02web.zoom.us/j/87985270502 

Program:

Obsahom hlavného mítingu budú krátke 20- až 30-minútové prezentácie a následný priestor na zodpovedanie otázok:


9:30h - Predstavenie SAIA
9:40h - Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do 23 krajín v Európe i mimo Európy
10:00h - Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska
10:30h - NŠP SR - štipendiá do celého sveta
11:00h - CEEPUS - štipendiá do 14 krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
11.30h - EURAXESS - kariérne poradenstvo
12.00h - 14.00h - Pýtajte sa nás

 

Po dopoludňajších prezentáciách sa budú môcť účastníci virtuálneho dňa porozprávať priamo s administrátormi jednotlivých programov, ktorí budú k dispozícii v čase od 12.00h do 14.00h v DISKUSNÝCH MIESTNOSTIACH (breakout rooms).

 

Tešíme sa na vašu účasť!