OZNAM: Webinár, ktorý sa mal konať dňa 26. apríla o 13:00 hod. bol zrušený. Záujemcov, ktorí sa na webinár prihlásili, bude organizátor kontaktovať na individuálnej báze. 


SAIA, n. o. v spolupráci s DreamApply Vás pozývajú na webinár

"Efficient student enrollments and admission processes with the DreamApply system/technology",

ktorý sa bude konať dňa 26. apríla o 13:00 hod.  

DreamApply je systém/softvér na správu prijímania žiadostí študentov, ktorý v súčasnosti používa viac ako 300 vzdelávacích inštitúcií v 40 krajinách sveta. Jeho cieľom je zefektívniť proces podávania a administráciu prihlášok o štúdium resp. žiadosti o štipendiá.

Počas webinára bude predsatvený systém DreamApply a hosť webinára zo zahraničnej univrezity bude zdieľať skúsenosť s používaním tohto softvéru.

Viac informácií o DreamApply: www.dreamapply.com

Trvanie webinára: 1 hodina

Jazyk: anglický 

Registrácia: https://www.dreamapply.com/webinar-saia