EURAXESS Slovensko Vás pozýva na webinár zameraný na praktické aspekty, spojené so zapojením vysokých škôl do dvoch európskych iniciatív zameraných na zlepšenie a internacionalizáciu pracovného prostredia vo výskume: EURAXESS a HRS4R.

Kedy: 27. apríla 2023 v čase 13:00 - 14:00

Webinár predstaví fungovanie siete EURAXESS, výhody, ktoré inštitúciám prináša členstvo v sieti EURAXESS aj požiadavky, ktoré sú s ním spojené. Zameria sa aj na rôzne modely fungovania servisných centier EURAXESS a príklady služieb na podporu prijímania zahraničných výskumníčok a výskumníkov.

Druhá časť webinára sa sústredí na proces implementácie Stratégie ľudských zdrojov vo výskume a kroky, ktoré vedú k získaniu značky HR Excellence in Research. 

Program podujatia a registrácia