SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Mysli bez hraníc - o štipendiách NŠP do celého sveta"

27. septembra 2021 (pondelok) o 14:00 hod.

Podujatie je určené pre VŠ študentov, doktorandov a postdoktorandov

Link na pripojenie: https://bit.ly/3tms6Jc

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá NŠP - Národný štipendijný program SR
Ako zostaviť kvalitnú žiadosť 
Systém na podávanie žiadosti

Tešíme sa na vašu účasť!