SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko - ŠTIPENDIÁ na štúdium, výskum a jazykové kurzy"

10. mája 2022 (utorok) o 14:00 hod.

Link na pripojenie: https://bit.ly/35Uwjwq 

 

Program webinára:

Programy SAIA, štúdium a výskum v zahraničí

Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín (Švajčiarska, Rakúska, Nemecka)
v rámci medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Štipendiá NŠP pre študentov, doktorandov a postdoktorandov (Národný štipendijný program SR)

Štipendiá a projekty v rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko

Štipendiá na semestrálne, krátkodobé a prednáškové pobyty do Rakúska v rámci programu CEEPUS

 

Tešíme sa na vašu účasť!