SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"NEMECKO - štipendiá DAAD na letné jazykové kurzy a
magisterské štúdium"

28. októbra 2021 (štvrtok) o 15:00 hod.

Podujatie je určené pre študentov VŠ a absolventov VŠ

Link na pripojenie: https://bit.ly/3tN8RZB

 

Program webinára:

Všeobecné informácie a postup uchádzania sa o štipendiá
Letné jazykové kurzy - praktické informácie
Testovanie onSET pre uchádzačov o štipendiá - kedy, kde a ako


HOSTIA:
DR. ANGELIKA SCHNEIDER
(lektorka DAAD na FiF UK v Bratislave)

DR. DES. SUZANA VEZJAK
(lektorka DAAD na EU v Bratislave)

Tešíme sa na vašu účasť!