SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"NEMECKO - štipendiá DAAD pre doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov"

11. októbra 2021 (pondelok) o 14:00 hod.

Link na pripojenie: https://bit.ly/3khoLs4

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá DAAD pre doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

HOSTIA:
DR. ANGELIKA SCHNEIDER
(lektorka DAAD na FiF UK v Bratislave)

DR. DES. SUZANA VEZJAK
(lektorka DAAD na EU v Bratislave)

MGR. KATARÍNA BATKOVÁ
(štipendistka DAAD)

Tešíme sa na vašu účasť!