SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Ako získať štipendium NŠP do celého sveta?"

22. marca 2023 (streda) o 14:00h

Podujatie je určené pre VŠ študentov, doktorandov a postdoktorandov

Link na pripojenie: https://bit.ly/3leufXd 

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá NŠP - Národný štipendijný program SR

Ako napísať kvalitnú motiváciu, odborný program pobytu, štruktúrovaný životopis
Ako má vyzerať odporúčanie 
Ako získať akceptačný list od prijímajúcej univerzity

Tešíme sa na vašu účasť!