SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Celý svet v hrsti - štipendiá NŠP na študijné a výskumné pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta!"

7. marca 2023 (utorok) o 14:00h

Podujatie je určené pre VŠ študentov, doktorandov a postdoktorandov

Link na pripojenie: https://bit.ly/3XkD6E8

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá NŠP - Národný štipendijný program SR:

1- až 2-semestrálne pobyty pre študentov VŠ
1- až 10-mesačné pobyty pre doktorandov 
3- až 6-mesačné pobyty pre postodktorandov

Tešíme sa na vašu účasť!