SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"NŠP: Štipendiá do celého sveta na študijné a výskumné pobyty + Ako získať akceptačný list?"

3. marec 2022 (štvrtok) o 14:00h

Podujatie je určené pre VŠ študentov, doktorandov a postdoktorandov

Link na pripojenie: https://bit.ly/3Hams25 

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá NŠP - Národný štipendijný program SR
Ako získať akceptačný list

Tešíme sa na vašu účasť!