SAIA, n. o. Vás s spolupráci s UPeCe Bratislava pozýva na prezentáciu:

Poď s nami do sveta!

Štipendiá SAIA, n. o. na študijné a výskumné pobyty do celého sveta


22. mája 2023 (pondelok) o 20.00 hod.

UPeCe  Bratislava, Staré Grunty 36, 841 04, Bratislava 4


Podujatie je určené pre študentov vysokých škôl, doktorandov a postdoktorandov, ktorí majú záujem vycestovať do zahraničia na študijné pobyty, výskumné pobyty alebo na jazykové kurzy.

 

Program prezentácie:

Akademické mobility - štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád v Európe i vo svete

Akcia Rakúsko-Slovensko - spolupráca vo vede a vzdelávaní

CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

NŠP - Národný štipendijný program Slovenskej republiky - štipendiá do akejkoľvek krajiny sveta

EURAXESS - Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov

Tešíme sa na vašu účasť!