SAIA, n. o. Vás v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave pozýva na webinár:  

"Poď s nami do sveta!"

"Štipendiá SAIA, n. o. pre študentov, doktorandov, vysokoškoslkých učiteľov a výskumných pracovníkov do všetkých krajín sveta! " 

Podujatie je určené pre študentov, doktorandov, výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, ktorí majú záujem vycestovať do zahraničia na výskumné pobyty alebo na jazykové kurzy. 

 

Kedy: 31. mája 2023 o 14.00 hod. 

 

Odkaz na pripojenie na webinár: https://lnk.sk/eclv

 

Program webinára: 

Akademické mobility - štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád v Európe i vo svete 

CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá 

NŠP - Národný štipendijný program Slovenskej republiky štipendiá do akejkoľvek krajiny sveta 

Akcia Rakúsko-Slovensko spolupráca vo vede a vzdelávaní 

EURAXESS - Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov 

 

Tešíme sa na Vašu účasť!