SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Cesta do fantÁZIE -
Štipendiá do Japonska, J. Kórey, Indie, Číny a ďalej!"

21. apríla 2022 (štvrtok) o 14:00 hod.

Link na pripojenie: https://bit.ly/3LNlpb3 

 

Program webinára:

Programy SAIA, štúdium a výskum v zahraničí
Štipendiá do krajín Ázie v rámci medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
Štipendiá NŠP (Národného štipendijného programu SR)

Tešíme sa na vašu účasť!