SAIA, n. o. vás pozýva na

"Virtuálny DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ"

4. októbra 2021 (pondelok) od 9:30 do 14:00 hod.

Podujatie je určené pre všetkých, ktorí by sa radi dozvedeli viac o štipendiách a grantoch pre štúdium či výskum v zahraničí.

Link na pripojenie: https://us02web.zoom.us/j/86420681386#success

 

 

Program:

Obsahom hlavného mítingu budú krátke 20- až 30-minútové prezentácie a následný priestor na zodpovedanie otázok:


9:30h - Predstavenie SAIA
9:40h - Akademické mobility - štipendiá na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád - štipendiá do európskych krajín i krajín mimo Európy
10:00h - Akcia Rakúsko – Slovensko - štipendiá do Rakúska
10:30h - NŠP SR - štipendiá do všetkých krajín sveta
11:00h - CEEPUS - štipendiá do strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
11.30h - EURAXESS - kariérne poradenstvo
12.00h - 14.00h - Pýtajte sa nás

 

Počas DOD sa budú môcť účastníci virtuálneho dňa porozprávať priamo s administrátormi jednotlivých programov, ktorí budú k dispozícii v rovnakom čase, t. j. od 9.30h do 14.00h v DISKUSNÝCH MIESTNOSTIACH (breakout rooms).

 

Tešíme sa na vašu účasť!