Science is Wonderful! 2021

Podujatie Science is Wonderful! je navrhnuté tak, aby prinieslo svet vedy na základné a stredné školy v celej Európe.

Žiaci a učitelia budú mať možnosť inšpirovať sa vedcami zo všetkých odborov prostredníctvom online rozhovorov, webinárov, ukážok a ďalších aktivít. Plne digitálne podujatie sa bude konať od 10. do 26. novembra, pričom ďalší výber zdrojov bude k dispozícii online prostredníctvom portálu podujatia Science is Wonderful! Digital počas celého roka.

Podujatie Science is Wonderful! sa začne 10. novembra inauguráciou a spustením webovej stránky, na ktorej sa zúčastní európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Mariya Gabriel. Sledujte nás a získajte viac informácií o spôsobe, akým sa môžete zapojiť, vypočujte si svedectvá učiteľov a vedcov a získajte prehľad o tom, čo ponúka platforma živého podujatia a týždeň podujatí. Inauguračný ceremoniál sa uskutoční virtuálne v 8 rôznych európskych jazykoch: angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, španielčine, poľštine, portugalčina a bulharčine.

Podujatie Science is Wonderful! bude prebiehať počas celého novembra, a to aj pred začiatkom online podujatia Science is Wonderful! Live, v týždni od 22. do 26. novembra. Počas týždňa konania podujatia sa bude konať séria webinárov v rodnom jazyku vedcov a budú prebiehať aktivity zamerané na skúmanie vedy zo všetkých uhlov pohľadu spolu s prispôsobenými reláciami Zoznámte sa s vedcom! určenými pre učiteľov a študentov, ktorí budú môcť sledovať experimenty a vypočuť si skutočné príbehy, ktoré sa skrývajú za vedeckými objavmi, ktoré menia životy. Interaktívna platforma podujatia umožní žiakom zapojiť sa do aktivít a klásť vynikajúcim vedcom otázky, ktoré ich budú zaujímať, vo svojom vlastnom jazyku.

Počas celého týždňa budeme podporovať učiteľov a školy, aby sa o aktivity a príspevky svojich žiakov podelili s organizátormi a na sociálnych sieťach pomocou špecializovaných komunikačných nástrojov a prostredníctvom hashtagu: #ScienceIsWonderful.

Ukončenie týždňa podujatia Science is Wonderful! Live, ktoré sa bude konať 26. novembra, sa uskutoční v podobe záverečného ceremoniálu, na ktorom sa zúčastní Themis Christophidou, generálna riaditeľka Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru, bude príležitosťou zhrnúť najdôležitejšie body a vypočuť si názory učiteľov, študentov a vedcov. Počas neho vám predstavíme príležitosti na preskúmanie širokej škály dostupných možností na ďalšie zdieľanie a učenie sa od rastúcej komunity účastníkov podujatia Science is Wonderful! a množstvo ďalších iniciatív EÚ pre mladých ľudí a učiteľov v oblasti vzdelávania. Rovnako ako aj v prípade inaugurácie, záverečný ceremoniál bude prístupný v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine, španielčine, poľštine, rumunčine a bulharčine.

Podujatie Science is Wonderful! Digital

Podujatie Science is Wonderful! je viac ako iba séria každoročných online aktivít. Prostredníctvom novej platformy podujatia Science is Wonderful! Digital sa učitelia a študenti môžu počas týždňa podujatí a počas celého roka inšpirovať vzdelávacími zdrojmi vo viacerých jazykoch EÚ, vrátane:

  • Video ukážok
  • Návodov na praktické experimenty
  • Nových nápadov na vyučovacie hodiny
  • Vzdelávacích hier a aktivít

Podujatie Science is Wonderful! je vďaka príspevkom učiteľov a žiakov z celej Európy  neoceniteľným zdrojom informácií o svete výučby vied. Digitálna platforma má stále sa rozširujúci archív osvedčených učebných materiálov, ktoré sú k dispozícii pre pedagógov v rôznych jazykoch a triedach.