SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Stáže v nemeckom parlamente a ďalšie štipendiá do Nemecka"

25. mája 2023 (štvrtok) o 15:00h

Podujatie je určené pre VŠ študentov, doktorandov, postdoktorandov a absolventov VŠ.

Link na pripojenie: https://bit.ly/41HoalJ 

 

Program webinára:

1. Programy SAIA

2. Stáže v nemeckom parlamente: Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) 

3. DAAD - štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby

4. NŠP - Národný štipendijný program SR - štipendiá do celého sveta pre študentov počas II. st. VŠ, doktorandov a postdoktorandov

5. BAYHOST - štipendiá na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách (magisterské a doktorandské štúdium)

 

Hostia:

Alexandra Sabolova, IPS Alumni spolok na Slovensku

 

Tešíme sa na vašu účasť!