SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Ako napísať úspešnú žiadosť o štipendium do Rakúska -
študijné, výskumné a letné jazykové pobyty"

1. marca 2023 (v stredu) o 14:00 hod.

Podujatie je určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov

Link na pripojenie: https://bit.ly/3XMDtZc 

 

Program webinára:

Štipendiá programu AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO
na výskumné pobyty, krátkodobé pobyty, projektovú spoluprácu a jazykové kurzy

Ako podať žiadosť  v online systéme (www.scholarships.at)

Príprava podkladových materiálov

Tešíme sa na vašu účasť!