Nestihli ste sa zúčastniť webinára na tému 

"Štipendiá na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu v Rakúsku

(dňa 8. marca 2023)?

Nech sa páči, videozáznam z podujatia môžete sledovať na

YouTube SAIA Slovakia: https://www.youtube.com/watch?v=em5RR-ZbFyI&t=51s 

 

 

SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Štipendiá na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu v Rakúsku "

1. februára 2023 (v stredu) o 14:00 hod.

Podujatie je určené pre VŠ učiteľov, doktorandov, postdoktorandov a študentov 

Link na pripojenie: https://bit.ly/3WeiE7q 

 

Program webinára:

Programy SAIA

Štipendiá programu AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO
na výskumné pobyty, krátkodobé pobyty, projektovú spoluprácu a jazykové kurzy

Štipendiá programu CEEPUS

Národný štipendijný program SR

EURAXESS Austria

Na podujatí sa s Vami pozdieľa aj bývalá štipendistka programu Akcia Rakúsko-Slovensko!

Tešíme sa na vašu účasť!