SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Štipendiá CEEPUS do 14 krajín Európy"

8. novembra 2022 (utorok) o 14:00 hod.

Podujatie je určené pre študentov VŠ, doktorandov a VŠ učiteľov

Link na pripojenie: https://bit.ly/3U2R4tx

Program webinára:

SAIA, n. o. (webová stránka, databáza štipendií a grantovprogramy SAIA
Štipendiá CEEPUS 
Systém na podávanie žiadostí
Dokumenty k žiadosti  
Ďalšie štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy


Tešíme sa na vašu účasť!