SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"RAKÚSKO - štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu "

13. september 2023 (streda) o 14:00 hod.

Podujatie je určené pre doktorandov, postdoktorandov, VŠ učiteľov a výskumníkov. 

Link na pripojenie: https://bit.ly/3PwEOlq

 

Program webinára:

Programy SAIA

Štipendiá programu AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO
na výskumné pobyty a granty na projektovú spoluprácu

Tešíme sa na vašu účasť!