Nestihli alebo nemali ste možnosť pripojiť sa na náš webinár 

"Štipendiá do Rakúska pre pedagogických a vedeckých pracovníkov"

dňa 21. júna 2023? 

Nech sa páči, videozáznam toho najdôležitejšieho si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli SAIA Slovakia:

https://youtu.be/LiIDuO1JO3Q 

 

Program webinára:

Štipendiá Akcie Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, na výskumné pobyty pre pedagogických a vedeckých pracovníkov do 10 rokov od ukončenia PhD., nehabilitovaných

Štipendiá Akcie Rakúsko - Slovensko na krátkodobé pobyty

Projektová spolupráca Akcie Rakúsko - Slovensko

Štipendiá do Rakúska cez Národný štipendijný program

Štipendiá do Rakúska cez program CEEPUS

Ďalšie štipendiá a granty do Rakúska (Ernsta Macha, Franza Werfela, Richarda Plaschku, Moritza Csákyho, Ignáca Liebena, Lise Meitnerovej a program ESPRIT)