SAIA, n. o. Vás pozýva na webinár 

"RAKÚSKO - štipendiá pre študentov a doktorandov na študijné a výskumné pobyty a
letné kurzy nemeckého jazyka"

dňa 29. novembra 2023 (streda) o 14:00h.

 

Odkaz na pripojenie na webinár: https://bit.ly/49IQdGG 

 

Program webinára:

Programy SAIA

Štipendiá Akcie Rakúsko - Slovensko,
spolupráca vo vede a vzdelávaní:
študijné, výskumné a jazykové pobyty

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

TEAM SAIA, n. o.