SAIA, n. o. a UCM v Trnave Vás pozývajú na seminár

"Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí - Ako napísať úspešnú žiadosť" 

Seminár: Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť?
Dátum a čas konania: 3. mája 2023 (v stredu) o 10:30 – 12:00h 
Miesto: Prednášková miestnosť S0.2, UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, Trnava 

Program: 

10:30-10:40 - Akademické mobility – Štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
10:40-10:50 - CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
10:50-11:00  - Akcia Rakúsko-Slovensko – spolupráca vo vede a vzdelávaní
11:00-11:10 - NŠP – Národný štipendijný program SR
11:10-11:20 - EURAXESS – Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
11:20-11:50 – Krok za krokom k úspešnej žiadosti
11:50-12:00 – diskusia

Prednášajúce: Mgr. Kristína Sallerová, riaditeľka programu Akcia R-S a administrátorka programu NŠP a Mgr. Beáta Košťálová, koordinátorka akademických programov SAIA, n. o.