SAIA, n. o. a SPU v Nitre Vás pozýva na seminár

"Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov" 

Dátum a čas konania: 22. februára 2023 (v stredu) o 13:30 – 15:00h 

Miesto: Prednášková miestnosť A-01, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Nitra 

Program: 

13:30-13:45 - Erasmus+ : prof. JUDr. Lucia Palšová, PhD., prorektorka pre strategický rozvoj a internacionalizáciu, Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov 

13:45-14:05 - Akademické mobility – Štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád: Mgr. Beáta Košťálová, koordinátorka akademických programov SAIA, n. o. 

14:05-14:15 - CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá: Mgr. Zuzana Rajmanová, administrátorka programu CEEPUS 

14:15-14:25  - Akcia Rakúsko-Slovensko – spolupráca vo vede a vzdelávaní: Mgr. Kristína Sallerová, riaditeľka programu Akcia R-S 

14:25-14:35 - NŠP – Národný štipendijný program SR: Mgr. Kristína Sallerová, administrátorka programu NŠP 

14:35-14:45 - EURAXESS – Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov: Mgr. Beáta Košťálová, koordinátorka akademických programov SAIA, n. o. 

14:45-15:00 - diskusia