SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Štipendiá NŠP do celého sveta: Ako napísať úspešnú žiadosť "

3. októbra 2023 (utorok) o 14:00h

Podujatie je určené pre doktorandov a postdoktorandov

Link na pripojenie: https://bit.ly/3Py2A09 

 

Program webinára:

Programy SAIA

Štipendiá NŠP - Národný štipendijný program SR

Ako napísať úspešnú žiadosť s jej prílohami:
CV, motivačný list, odborný program...odporúčania, akceptačný list.

Tešíme sa na vašu účasť!