SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Štipendiá pre medikov do celého sveta"

30. novembra 2022 (streda) o 14:00h

Podujatie je určené pre VŠ študentov, doktorandov a postdoktorandov

Link na pripojenie: https://bit.ly/3tSvQD4 

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá NŠP - Národný štipendijný program SR
Ako podať žiadosť (podkladové materiály; online systém na podávanie žiadosti) 

Tešíme sa na vašu účasť!