SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Štipendiá SAIA do celého sveta"

10. mája 2023 (streda) o 14:00h

Podujatie je určené pre budúcich aj aktuálnych VŠ študentov, doktorandov a postdoktorandov

Link na pripojenie: https://bit.ly/3Lpd1Qu 

Počas webinára si budeš môcť zasúťažiť o "travel kit" SAIA (power bank, termošálka, bambusový príbor ...)

Program webinára:

Akademické mobility - štipendiá na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád do 22 krajín v Európe a vo svete

Akcia Rakúsko-Slovensko - spolupráca vo vede a vzdelávaní - študijné / výskumné pobyty a jazykové kurzy

CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá - semestrálne, krátkodobé a prednáškové pobyty

NŠP - Národný štipendijný program - štipendiá do celého sveta pre študentov počas II. st. VŠ, doktorandov a postdoktorandov

EURAXESS - Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov

 

Tešíme sa na vašu účasť!