SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Vycestuj do celého sveta! - Krok za krokom k úspešnej žiadosti"

12. apríla 2023 (streda) o 16:00h

Podujatie je určené pre VŠ študentov, doktorandov a postdoktorandov

Link na pripojenie:

https://bit.ly/3TSmoMt 

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá NŠP - Národný štipendijný program SR

Ako napísať kvalitnú motiváciu, odborný program pobytu, štruktúrovaný životopis
Ako má vyzerať odporúčanie 
Ako získať akceptačný list od prijímajúcej univerzity

Tešíme sa na vašu účasť!