Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendiá a projekty

Link na videozáznamy: 

1. časť - https://youtu.be/wPxGvr-UIVo (predstavenie programu Akcia Rakúsko - Slovensko; prehľad štipendií; štipendiá pre diplomantov; štipendiá na letné jazykové kurzy)

2. časť - https://youtu.be/Xd0zDICKE0A (štipendiá pre doktorandov; štipendiá pre postdoktorandov)

3. časť - https://youtu.be/f6cgntxum7s (podávanie žiadosti o štipendiá Akcie Rakúsko - Slovensko)

4. časť - https://youtu.be/8GtvlMMmPJg (projekty Akcie Rakúsko - Slovensko)