Webinár: Ako na tréningy na podporu kariérneho rozvoja doktorandiek a doktorandov

KEDY: 27. januára 2023, 9.30 - 10.30

KDE: online (linka bude zaslaná registrovaným účastníkom pred podujatím)

ČO JE CIEĽOM WEBINÁRA: Ak na Vašej inštitúcii uvažujete o tom, ako podporiť profesionálny rozvoj doktorandov a doktorandiek, ponúkneme Vám tipy ako nastaviť tréningové aktivity, ktorých cieľom je pomôcť tejto cieľovej skupine rozvíjať zručnosti pre uplatnenie v súkromnom sektore, či spoluprácu s ním. Ak už takéto tréningy ponúkate, webinár ponúkne aj priestor pre zdieľanie skúseností.*

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ: pracovníkom a pracovníčkam vysokých škôl zapojeným do  podpory doktorandského štúdia,  plánovania a realizácie aktivít na podporu profesionálneho rozvoja vo výskume a všetkým, ktorí by chceli prispieť k zlepšeniu ok pre profesionálny rozvoj doktorandiek a doktorandov.

PROGRAM

Ako pomôcť doktorandom a doktorandkám rozvíjať prenosné zručností

V úvodnej prezentácii predstavíme „Sprievodcu medzi-sektorovým kariérnym tréningom“, ktorý obsahuje katalóg školení v štyroch oblastiach: manažment vlastnej kariéry, mäkké zručnosti, prenos vedomostí do praxe a podnikanie. Priblížime networkingové podujatie pre doktorandov a zástupcov inovatívnych firiem. Zhrnieme aj skúsenosti s realizáciou tréningoveho programu CARLiS na Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite.

Realizácia tréningového programu pre doktorandov na SAV

Eva Krištofová (SAV) sa podelí o skúsenosť s implementáciou tréningového programu CARLiS na Slovenskej akadémii vied, prezradí, čo sa vďaka implementácii programu naučili a aké sú ďalšie plány SAV v oblasti rozvoja zručnosti doktorandiek a doktorandov.

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy

Barbora Szépeová (SARIO) predstaví iniciatívu "Prax pre univerzity, riešenia pre firmy" a vysvetlí, aké možnosti ponúka táto platforma pre zapojenie doktorandov do spolupráce so súkromným sektorom

Registrovať sa môžete do 25. januára vyplnením registračného formulára tu.

*Webinár nadväzuje na aktivity projektu CARLiS podporeného z programu INTERREG VA Slovensko-Rakúsko. Na realizácii projektu spolupracovali SAIA, n. o., Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave a Viedenská univerzita.