SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Štipendiá DAAD na štúdium a výskum do Nemecka - 
germanistika / jazyk, história a kultúra nemeckej menšiny"

15. marec 2022 (utorok) o 14:00 h.

Podujatie je určené pre VŠ študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
z odboru germanistika a tiež záujemcov z iných spoločenských alebo humanitných vied, ktorí sa zaoberajú jazykom, históriou a kultúrou nemeckej menšiny.

Link na pripojenie: https://bit.ly/3shtJZM 

 

Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá DAAD do Nemecka - prehľad
Štipendijná ponuka pre germanistov a záujemcov o jazyk, históriu a kultúru nemeckej menšiny
(podkladové materiály; podanie žiadosti) 
Jazykové testy (onSET, TestDaF)

Hostia: lektorky a lektori DAAD

 

Tešíme sa na vašu účasť!