Webinár: Letné semináre v USA (Study in the U.S. Institutes - SUSIs)

Webinár Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Scholars, Secondary Educators & Administrators pre študentských lídrov, vysokoškolských pedagógov, odborníkov z praxe a stredoškolských učiteľov sú intenzívne päť- až šesťtýždňové akademické programy, ktorých cieľom je poskytnúť účastníkom príležitosť prehĺbiť si poznatky o spoločnosti, kultúre, hodnotách a inštitúciách v Spojených štátoch. Podstatou letných seminárov je posilniť študijné osnovy a zvýšiť kvalitu výučby o Spojených štátoch na akademických inštitúciách v zahraničí. Každý z letných seminárov pozostáva zo študijného pobytu a maximálne dvojtýždňovej študijnej cesty do iného regiónu Spojených štátov.

Registrácia na webinár