WEBINÁR: Štipendiá do krajín Ázie!

SAIA, n. o. vás pozýva na webinár

"Štipendiá do krajín Ázie"

študijné a výskumné pobyty | celé štúdium | kurzy

ktorý sa bude konať dňa 26. apríla o 14:00 hod.  

 

Link na pripojenie: https://bit.ly/3URdizQ 

 

Podujatie je určené pre absolventov SŠ, študentov VŠ, doktorandov a postdoktorandov
 
Program webinára:
- Programy SAIA
- Štipendiá do krajín: Čína, India, Izrael, Japonsko, Južná Kórea, Kazachstan, Jordánsko, Taiwan, Indonézia
- Národný štipendijný program SR 

Tešíme sa na vašu účasť!